Mancomunitat d'Aigües de Merlès

Objectius i competències

Prestació del servei de subministrament d'aigua potable en alta i en baixa als municipis mancomunats. La mancomunitat és titular de totes les competències que sobre aquests serveis es troben atribuïdes per la legislació aplicable als ajuntaments mancomunats, i les que pugui exercir per delegació d'altres administracions públiques.

Darrera actualització: 14.05.2018 | 12:43