Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

 

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Sant Feliu Sasserra és l'Oficina de Gestió Tributària de
Manresa
c/ Major, 36
T: 93 877 05 64
F: 93 411 78 30
a/e: orgt.manresa@diba.cat

Horari oficina de Manresa: de 8:30 a 14h

Consulta el calendari fiscal de l'Organisme de Gestió Tributària

Darrera actualització: 01.06.2022 | 10:02
Darrera actualització: 01.06.2022 | 10:02