Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús

Dimecres, 21 de setembre de 2022 a les 00:00

Subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social per a joves fins a 36 anys

Beneficiaris

Persones físiques, joves de 36 anys o menys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.664,16 € (2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC),

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als que marqui la corresponent convocatòria

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Import de la subvenció

20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S'estableix un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Termini presentació sol.licituds: fins el 7 d'octubre

Darrera actualització: 21.09.2022 | 12:33