Subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l'any 2022

Dilluns, 24 d'octubre de 2022 a les 00:00

Aquesta subvenció s’adreça als propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públiques o privades

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 18 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 2 de desembre de 2022, inclosos.


Inici de les obres
Les obres objecte de les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020.


Actuacions subvencionables

  • Les actuacions de rehabilitació en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, que compleixin el requisits de l'article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, per destinar-les a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal.
  • Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici.

Per més informació: Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. gencat.cat

Darrera actualització: 24.10.2022 | 08:45