Sant Feliu Sasserra rep 370.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

Divendres, 17 de juliol de 2020 a les 00:00

PUOSC 2020-2024. Atorgats 370.000 euros a Sant Feliu Sasserra per a intervencions en infraestructures i equipaments municipals.

El Decret 169/2019, de 23 de juliol, va aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Es van establir dues línies, una de subvencions per a inversions (160 milions) i una altra de subvencions per a acció territorial a petits municipis (90 milions)

La quantia de la subvenció es fixa en funció de la població del municipi sol·licitant i arriba a uns percentatges màxims de subvenció, que en el cas del nostre municipi és el 95 %. També determina un import màxim de subvenció per al conjunt dels projectes:

En la línia de subvencions per a inversions és de 250.000 euros.

En la línia se subvencions per a petits municipis és de 120.000 euros.

L’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra va presentar un projecte que inclou les dues línies : Intervencions en infraestructures i equipaments del Municipi de Sant Feliu Sasserra per a la promoció turística del municipi.

Aquest projecte inclou dues actuacions:

A1. Urbanització de l’Avinguda de Catalunya

A2. Adequació de la pista de tennis, col·locació de lluminàries LED i incorporació de plaques fotovoltaiques per al servei de la zona esportiva i millora en l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de diversos carrers del municipi.

El pressupost d’aquestes actuacions és de  389.621,29 € i, en principi, es faran l’any 2023.

A1-Urbanització de l’Avinguda Catalunya

La urbanització de l’Avinguda Catalunya abasta aquesta Avinguda des de la carretera de Manresa fins la Plaça Mossèn Cinto, l’eix que uneix la carretera amb equipaments com el Centre d’interpretació de la Bruixeria, la Biblioteca, l’Església...  una via de connexió prioritària amb el nucli antic.

A2-L’adequació de la pista de tennis, col·locació de lluminàries LED i incorporació de plaques fotovoltaiques al servei de tota la zona esportiva i millora en l’eficiència energètica en l’enllumenat públic de diversos carrers del municipi.

Aquesta intervenció pretén la millora de la pista de tennis que actualment ha perdut la seva capacitat funcional, el canvi a sistema LED d’aquesta pista, la millora de pavimentació exterior pista pàdel i la incorporació de plaques fotovoltaiques que basteixen la totalitat del complex esportiu Sant Roc així com la implantació de servei de wifi a tot el complex.

L’obra específica de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Feliu Sasserra està centrada en l’estalvi energètic en base a l’eficiència dels serveis, té el seu àmbit d’actuació en la Carretera de Manresa, i carrers del nucli antic.

En la proposta provisional de resolució, la Generalitat adjudica al municipi de Sant Feliu Sasserra 250.000 € per a la línia d’inversions i 120.000 € per a la línia de petits municipis. En total 370.000 €

Sant Feliu Sasserra, 17 de juliol de 2020.

Darrera actualització: 20.07.2020 | 09:24