La meva salut. Una eina molt recomanable en aquesta situació.

Divendres, 20 de març de 2020 a les 14:00

La Meva Salut és una eina telemàtica que permet a l'usuari fer diferents tràmits de salut, així com consultes a professionals a través de la pestanya de l'eConsulta, Pla de medicació, etc..

Més informació d’aquest nou tràmit telemàtic:

Us comuniquem que, degut a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés a La Meva Salut (LMS) i en especial a l’eConsulta, es posa en marxa de manera urgent i excepcional un sistema d’acreditació extraordinària no presencial i via telefònica: l’Acreditació LMS-Coronavirus. També permetrà demanar l’accés a La Meva Salut dels fills menors que es tinguin com a beneficiaris i que estiguin empadronats al domicili de l’adult.

El servei es porta a terme des del Servei d’Atenció a l'Usuari de La Meva Salut (SAU LMS), a partir de dilluns 16 de març de 2020. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 8h a 20h.

Les persones que vulguin demanar accés al seu espai en LMS, podran fer-ho a través d’un nou telèfon gratuït 900053723, exclusiu per a aquest servei. Com que aquesta acreditació és extraordinària, s’informarà els usuaris d’aquesta naturalesa i de la seva temporalitat.

Un cop hagi passat el període d’emergència sanitària, els usuaris de LMS que s’hagin acreditat per aquesta via disposaran d’un temps límit per autenticar presencialment la seva identitat i signar el consentiment necessari per tal de transformar la seva acreditació extraordinària en acreditació ordinària d’accés a LMS (aquest procediment i la seva comunicació es definirà més endavant).

Aquesta acreditació extraordinària LMS, només la podran realitzar els usuaris del SAU LMS que hauran estat formats, identificats i autoritzats per a realitzar el procediment tècnic d’aquesta nova acreditació en el Mòdul d’Assignació de Credencials (MAC). Es disposarà d’un registre d’usuaris acreditadors i es portarà a terme posteriorment una auditoria aleatòria de les acreditacions

Salutacions,

Joana Berengueras Collell

Referent d'Atenció a la Ciutadania

CAP Artés | SAP Bages- Berguedà- Solsonès
Gerència Territorial Catalunya Central | Institut Català de la Salut

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 24.03.2020 | 09:51