Curs Anglès bàsic (15h)

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 00:00

El curs té l'objectiu de conèixer les estructures, lèxic, expressions bàsiques i d'ús freqüent per poder comprendre, expressar-se i interactuar en situacions quotidianes. Es treballarà oralment i es proporcionaran recursos escrits per facilitar l'ús dels conceptes apresos. Dirigit a persones amb un nivell d'iniciació o baix de llengua anglesa.

Anglès bàsic (15 hores)

Dates: Del 8 de febrer al 3 de maig de 2023

Horari: Dimecres de 18:45 h a 20 h

Preu: 18 €

Lloc: Local Social de Santa Creu de Jutglar (Olost)

Informació:
Consorci del Lluçanès – 938880050 / consorci@consorci.llucanes.cat

Les places són limitades. Les inscripcions seran tingudes en compte per ordre d’arribada.

El curs es realitzarà a partir d’un mínim d’inscripcions. Només en el cas de no arribar al mínim d’inscripcions es retornarà l'import abonat.

Darrera actualització: 20.01.2023 | 08:25