Campanya de publicitat institucional sobre la tarifa social del cànon de l'aigua

Dijous, 17 de de febrer de 2022 a les 00:00

L’objectiu de la campanya es que s’acullin a aquesta bonificació el màxim nombre de famílies en situació econòmica de precarietat.

Aquesta bonificació s’aplica a uns col·lectius específics (perceptors de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc) i consisteix en reduir el valor de les tarifes aplicables o fins i tot, amb consums continguts, que no es pagui el cànon de l’aigua. Pels sol·licitants amb dret a l’aplicació, el cànon de l’aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l'aigua (18 m3 en factures bimestrals o 27 m3 en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si pel contrari la factura supera el primer tram (i per tant a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut. La tarifa social del cànon és complementària e independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura.

Per tramitar la sol.licitud: Tarifa social del cànon de l'aigua. Agència Catalana de l'Aigua (gencat.cat) 

Darrera actualització: 17.02.2022 | 09:38