Ban Municipal - Restriccions ús d'aigua potable

Divendres, 22 de de juliol de 2022 a les 15:00

Degut a la situació d’extrema escassetat d’aigua, a conseqüència de l’actual onada de calor i sequera pluviomètrica severa, les reserves d’aigua han descendit a nivells molt baixos. 

Això obliga, per tal de prevenir futures restriccions més estrictes, a aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:
- Es prohibeix:

  • Reg o neteja de vials, carrers i voreres, de caràcter públic o privat.
  • Omplir fonts i llacs ornamentals, de caràcter públic o privat.
  • Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
  • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles (exceptuant les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat).
  • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter privat.
  • Omplir piscines, excepte la reposició de l’aigua evaporada, la neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

A més d’aquestes prohibicions es redueix l’aigua de boca per a ús no domèstic.

Aquest Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Sant Feliu Sasserra, a 22 de juliol de 2022

Josep Romero i Beltran
Alcalde

Darrera actualització: 22.07.2022 | 16:47