Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi …
 2. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal
 3. Queixes / suggeriments / incidències
  El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.
 4. Certificat de residència o empadronament
  Per obtenir un certificat que acredita estar registrat en el Padró d'Habitants del Municipi.
 5. Empadronament o canvi de residència dins municipi
  El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d'inscriure's al Padró …
 6. Certificat de dades cadastrals
  Es sol·licita quan cal que s'acrediti les dades que figuren en el Padró de Bens Immobles.
 7. Sol·licitud de llicència d'obres
  Tramitació que cal realitzar davant de l'ajuntament de forma prèvia a la realització de qualsevol tipus d'obra, tant si es una obra nova com una ampliació o una reforma.
 8. Sol·licitud per censar gossos i gats
  Sol·licitud per censar gossos i gats
 9. Sol·licitud de modificació de dades del padró d'habitants
  En què consisteix Les persones empadronades a Sant Feliu Sasserra poden sol·licitar la modificació de les seves dades del padró. Qui el pot demanar? Persones físiques que resideixin i tinguin fixat …
 10. Sol·licitud abonament pistes tennis
  NORMATIVA TARJA TENNIS MODALITATS: 1a. ABONAMENT LLIURE - 2.40 € / abonament. Pots carregar tants abonaments com vulguis 2a. ABONAMENT SEMESTRAL - 48,00 € amb el qual disposaràs de 40 abonaments amb …
 11. Sol·licitud del carnet de piscina
  - DNI, passaport o targeta de residència pels abonaments individuals
 12. Recollida de trastos
  Cap
 13. Sol·licitar visita guiada al Centre d'Interpretació de la Bruixeria
 14. Inscripció firaires de Sant Feliu Sasserra- Fira de les Bruixes
 15. Sol·licitud d'accés a la informació pública
  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa …