Convocatòria d'ajuts als subministraments

Dilluns, 29 d'abril de 2019 a les 00:00

Consulta la informació sobre la convocatòria d'ajuts als subministraments

- Subministraments subvencionables: aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, pèl·let...

- Import màxim a sol·licitar: 200 euros

- Requisits: estar empadronades al municipi i viure de forma habitual a l’habitatge.

- Documentació:

     - Còpia DNI/NIE de la persona sol·licitant

     - Còpia a doble cara de les factures de subministraments per les que es demana l’ajut

     - Còpia dels justificants de pagament de les factures per les que es demana l’ajut

     - Còpia de l’acreditació de família nombrosa, família monoparental, grau de dependència o grau de discapacitat

     - Còpia de l’últim justificant de pagament de lloguer o de la hipoteca de l’habitatge

     - En cas de no estar obligat a presentar declaració de renda, documents que acreditin els ingressos.

- Presentació:

     - Presencialment al Consorci d’Osona de Serveis Socials. Edifici Vicus – Av. Del Mercat, 8, 3a planta – 08500 Vic

     - Presencialment a l’Ajuntament de cada municipi de la convocatòria. En aquest cas, es poden fer arribar les sol·licituds al COSS amb tota la documentació escanejada a través de l’EACAT o bé, els hi doneu als treballadors/es o educadors/es socials i             elles les faran arribar al COSS.

     - Telemàticament a través de la seu electrònica del COSS, adjuntant model de sol·licitud emplenat.

- Termini: 17 de maig de 2019

- Més informació: 93 171 00 73 – info@cssosona.cat

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:40