Convocatòria atorgament ajuts econòmics transport adaptat comarca del Bages

Dimarts, 6 d'octubre de 2020 a les 00:00

Convocatòria atorgament ajuts econòmics transport adaptat comarca del Bages, any 2020

El proppassat 21 de setembre es va publicar al BOPB la Convocatòria atorgament ajuts econòmics transport adaptat comarca del Bages, any 2020.

Ja estan disponibles a la web del Consell Comarcal www.ccbages.cat els models per sol·licitar aquests ajuts, juntament amb les Bases i la convocatòria (els trobareu a la pestanya “serveis” – àrea d’atenció social especialitzada - inclusió social... - transport adaptat) o bé clicant aquí.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 d’octubre a l’11 de novembre de 2020 ambdós inclosos. Per tant, només es podrà justificar el transport realitzat des de l’1 de gener fins a 31 d’octubre de 2020.

- Us recordem que no podran accedir a la convocatòria les persones usuàries que vagin amb transport propi, si hi ha la possibilitat que les pugui transportar el centre/Ajuntament.

- Tampoc poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones empadronades a Manresa o fora de la comarca del Bages.

- Pel que fa al full de transferència bancària, si no ha canviat respecte l’any passat, no cal tornar-ho a presentar.

- La resta de requisits i documentació que cal presentar, els trobareu a les Bases i darrera de cada model.

- Atesa la situació excepcional degut a la COVID-19 aquest any es mantenen les bases de 2019, per tant, pel que fa als requisits no hi ha cap variació respecte l’any passat, a excepció que s'hagi aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al centre, que si fos el cas, no es podria optar a aquesta convocatòria.

Pel que fa al canal de tramitació:

  • Les persones físiques, tenen la opció de presentar la sol·licitud presencialment o electrònicament, si disposen de signatura digital, a través del portal de la seu electrònica del Consell Comarcal - instància genèrica – canal telemàtic, o clicant aquí.
  • Pel que fa al centres de dia que no són municipals, només es podran entrar les sol·licituds a través del portal de la seu electrònica del Consell Comarcal - instància genèrica – canal telemàtic o bé clicant aquí
  • En el cas dels ens locals, les sol·licituds només es podran enviar a través de l’EACAT.
Darrera actualització: 06.10.2020 | 09:56