Convocatòria ajuts autònoms, microempreses i cooperatives del Bages

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

El dia 10 de juny a les 00:00h s’obre el termini per presentar les sol·licituds per la convocatòria dels ajut.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPB.

Tingueu en compte que l’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 euros i màxim de1.000 euros i que es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 1.500 persones. Si el número de sol·licitants que acrediten reunir els requisits per ser beneficiaris es superior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiàries a les persones sol·licitants que reuneixin els requisits, per ordre de presentació de les sol·licituds fins a assolir la xifra màxima indicada.

Adjuntem l’enllaç on podreu tramitar la sol·licitud de l’ajut:

https://ajutscovid.ccbages.cat/

Darrera actualització: 12.06.2020 | 11:32