Consulta i reclamacions del Cens Electoral de les Eleccions Generals 2019

Dilluns, 11 de març de 2019 a les 09:00

Obert el període de consulta i reclamacions del Cens Electoral  

Joan Ramon Soler Obradors, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Faig saber:

Que les llistes del cens electoral a 1 de gener de 2019, es podran consultar a la secretaria municipal, des del dia 11 al 18 de març de 2019, inclusivament perquè les persones interessades puguin examinar-les i presentar les reclamacions que corresponguin. 

Les reclamacions hauran de presentar-se pels interessats a l'Ajuntament en els impresos que en el propi Ajuntament els facilitaran.

Es recorda molt especialment a tothom que les esmentades llistes electorals seran les que s'utilitzaran en les properes eleccions a corts generals 2019, i que la persona que no hi figuri inscrita no podrà exercir el seu dret de vot. Es recomana per tant que tothom comprovi si hi figura degudament inscrit.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

Darrera actualització: 14.03.2019 | 12:04